sudo scutil --set HostName $newname
sudo scutil --set LocalHostName $newname
sudo scutil --set ComputerName $newname
dscacheutil -flushcache